NO:5, Othavadai st, Mudaliyarpet, Puducherry

Psychiatric hospital